ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η Εργοστασιακή Εγγύηση είναι η μοναδική εξασφάλισή σας ότι το προϊόν το οποίο έχετε επιλέξει, θα έχει τις επιθυμητές ιδιότητες και θα καλύπτει τις ανάγκες, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχετε επιλέξει και τα δεδομένα που μας έχετε δώσει για να επεξεργαστούν.

 

Ειδικά όταν από το προϊόν αυτό απαιτείται μακροχρόνια διάρκειας, τότε η σωστή επιλογή των χαρακτηριστικών είναι θεμελιώδους σημασίας.

 

Γιατί η αγορά «ευκαιρίας» ενός προϊόντος , ίσως στοιχίσει πολύ ακριβά στην πορεία του χρόνου.

 

Συνεχείς επισκευές και Σημαντική επιβάρυνση με έξοδα ανταλλακτικών επιβαρύνουν το επαγγελματία με μη προυπολογισμένα κόστη.

 

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, με τις κατάλληλες παραμέτρους , να συζητήσουμε για την σωστή επιλογή των προϊόντων σας.